Osvědčení o odborné způsobilosti revizního technika