Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dosažené kvalifikace

25. 12. 2013

Kvalifikační doklady:

 • Vysvědčení o ukončení školní docházky - Základní devítiletá škola v Modřanech,  U radnice 196 ze dne 30.06.1966
 • Vysvědčení o maturitní zkoušce - Střední průmyslová škola strojnická v Praze 5, Preslova 25, Obor 04-2-01 Strojírenství ze dne 11.06.1970
 • Diplom Ing. - Fakulta strojní Českého vysokého učení technického v Praze - Obor Strojírenská technologie ze dne 17.06.1976
 • Vysvedčenie - Výzkumný ústav zváračský v Bratislavě - Technolog zvárania ze dne 31.08.1979
 • Osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu funkce technologa svařování - Federální ministerstvo dopravy, Státní odborný technický dozor , 30.12.1983
 • Vysvědčení o postgraduálním studiu - Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni - Obor 23-07-9 Svařované konstrukce a technologie svařování ze dne 12.04.1985
 • Osvědčení o přiznání vědeckotechnického kvalif.stupně - Ústřední dopravní institut Praha - Samostatný výzkumný a vývojový pracovník ze dne 21.06.1990
 • Certifikát způsobilosti - Česká svářečská společnost - Svářečský inženýr - WI ze dne 05.12.2000
 • Diplom EWE - EWF, CWS ANB - Evropský svářečský inženýr ze dne 12.02.2001
 • Diplom IWE - IIW, CWS ANB - Mezinárodní svářečský inženýr ze dne 24.5.2006
 • Certifikát EWE – EWF, CWS ANB - Certifikát evropského svářečského inženýra ze dne 29.12.2012
 • Diplom - svařování betonářských ocelí ze dne 20.02.2008
 • Osvědčení o odborné způsobilosti revizního technika - Drážní úřad Praha - Revizní technik svařování drážních vozidel, drážních konstrukcí a kolejnic ze dne 19.10.1998 s prodloužením platnosti ze dne 11.11.2003 ( nahrazeno inspektorem )
 • Osvědčení o odborné způsobilosti inspektora - Drážní úřad Praha - Inspektor svařování a defektoskopie určených technických zařízení, drážních vozidel, drážních konstrukcí a kolejnic ze dne 27.11.2000 s prodloužením ze dne 29.06.2010
 • Pověření činností svářečského technika - CWS ANB, ZO 12 ze dne 19.12.2011
 • Pověření činností svářečského technika - CWS ANB, ZO 13 ze dne 06.01.2012
 • Živnostenský list – vydaný OÚ MČ Praha4 dne 06.05.1996
 • Certifikát EN 473 a ISO 9712: VT, MS, level 2 - vydaný APC, Podnikatelská 545, 190 11  Praha 9 dne 05.03.2012
 • Certifikát EN 473 a ISO 9712: PT, MS, level 2 - vydaný COPRT, Reaktortest s.r.o., Átriová 1, 917 02  Trnava ze dne 26.07.2012 
 • Vrchní rada - Drážní úřad, Wilsonova 80, Praha 2 ze dne 29.12.2000
 • PID - Pražská správa sociálního zabezpečení, LPK pro Prahu 4, Lannova 2, Praha 1 ze dne 21.2.2003